Cửa hàng Shopify tăng gấp ba lần trong đại dịch

Số lượng cửa hàng Shopify trên toàn cầu tăng gấp ba lần trong Đại dịch

Trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng, các doanh nghiệp đã tiếp tục tận dụng cơ sở hạ tầng Shopify để tham gia vào không gian Thương mại điện tử vốn đã tăng vọt trong bối cảnh đại dịch. Sự tăng trưởng đã được tạo điều kiện thuận lợi bởi hành vi thay đổi của …

Số lượng cửa hàng Shopify trên toàn cầu tăng gấp ba lần trong Đại dịch Read More »